អ្នកចែកចាយ

លោក Lu Fan

ដែនដី៖ចិន (ដីគោក)
China Building Material Test & Certification Group Co., Ltd.
អាស័យដ្ឋាន៖Guanzhuang ស្រុក Chaoyang ទីក្រុងប៉េកាំង 100024 PRC
ទូរស័ព្ទ៖86-10-51167349
ទូរសារ៖86-10-65711591
អ៊ីមែល៖luf@ctc.ac.cn
គេហទំព័រ៖http://equipment.ctc.ac.cn

លោក Guy Marmonier

ដែនដី៖បណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់ អាល់ហ្សេរី ម៉ារ៉ុក ទុយនីស៊ី អ៊ីរ៉ង់ រុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែន បេឡារុស្ស
GMC សម្រាប់ឧស្សាហកម្មកញ្ចក់
អាស័យដ្ឋាន៖1 B RUE EUGENE MARECAL, F – 69200 វេនីសស៊ីយូ ប្រទេសបារាំង
ទូរស័ព្ទ៖33 (0) 4 72 50 52 55
ទូរសារ៖33 (0) 4 72 50 51 13
អ៊ីមែល៖ gmc@gmcforglass.fr
គេហទំព័រ៖www.gmcforglass.com

លោក NJ KIM

ដែនដី៖កូរ៉េ
ក្រុមហ៊ុន Hana Hitech Co., Ltd.
អាស័យដ្ឋាន៖#419, Yongkyeri, Geumwangeup, Eumsungkun, Chungbuk, 27681, Korea
ទូរស័ព្ទ៖82-43-883-6868
ទូរសារ៖82-43-883-6011
ទូរស័ព្ទចល័ត៖82-10-8739-3375
អ៊ីមែល៖ sinyongsa2000@daum.net
គេហទំព័រ៖http://www.hanahitech.com

លោក Wong

ដែនដី៖ម៉ាឡេស៊ី
Glassdac (m) sdn bhd
អាស័យដ្ឋាន៖B-05-02, អាណាចក្រ Soho, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan ។ម៉ាឡេស៊ី
ទូរស័ព្ទ៖603-5611 4433 / 6012-3110033
ទូរសារ៖៦០៣-៥៦១១ ៤៤៦៦
អ៊ីមែល៖ glassdac@gmail.com

លោកស្រី Alma Prashant Bagkar

ដែនដី៖ប្រទេសឥណ្ឌា
បច្ចេកវិទ្យា Pulsar
អាស័យដ្ឋាន៖104, Ajanta, ដីឡូតិ៍លេខ 24, Vashi, Navi Mumbai, 400703, ឥណ្ឌា
Mob:+91 9323526797 / +91 9664600048
ទូរស័ព្ទ៖+ 91 22 27650025
អ៊ីមែល៖ sales@pulsartechno.com

លោក James Riley

ដែនដី៖អូស្ត្រាលី
ក្រុមហ៊ុន Radatherm Pty Ltd.
អាស័យដ្ឋាន៖228 Woodpark Rd Smithfield, New South Wales 2164, អូស្ត្រាលី
Mob:+61 419998958
ទូរស័ព្ទ៖+០២ ៩៧៥៦ ៤៦៦០
អ៊ីមែល៖james@radatherm.com.au

លោក Mikko Suomi

AYROX SCRL
អាស័យដ្ឋាន៖Av.De Fre 98 bte 7 B-1180 Brussels, Belgium
ទូរស័ព្ទ៖32-0-2 375 61 98
អ៊ីមែល៖ deals@ayrox.com